Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/316

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
304

304

Här redogöres för Linnés iakttagelser rörande åtskilliga nattetid starkt 

luktande, smutsgula blommor (Hesperis tristis, Geranium triste och gibbosum, Cestrum nocturnum, Cheiranthtts tristis). Åfven då sådan växt om dagen sattes under glaskupa i mörker, utsände den ingen lukt, men väl genom någon inneboende kraft stark sådan om natten. . Amicorum Dulcissime. Die jovis måne v. D. proficiscar Holmiain. Spero me die veneris vel saturni posse videre Amicorum optimum. non diu commorabo apud vos; me revocant Lectiones, Dissertationes graduales proxima hebdomade ventilandse, collegia privata et sexcenta alia oeconomica. Egregie laborasti cum correc turis, ut possimus finire opus in reditum S. K. M:tis, hodie enim ego ultimam operis totius philyram vidi. Adducam mecum aliquod plantas siccas, quas ex Hispania nuper accepi, olim missas per D. Loefling, quarum Tu habebis eas quas in duplo accepi. Hodie nullas a Te habui; modo valeas, contentus ero. Dabam Upsalia? d. 17 sept. 1754. C. Linnaeus. Si redeas in urbem circa hocce tempus, me reperias, ut spero, apud D. Salvium. Utanskrift och sigill som på bref. 865. . M. K. Br. i går såg jag Hr Dahlberg[s] sambling, som nu strax t kommer öfwer till Deras Majesteter. Han har bedt mig gifwa sig addresse och någon som honom presenterar; jag hoppas M. Br. giör det sielf äller genom någon annor.