Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
346

346 . Wälborne Hr Archiater Min högtärade Hr Broder. Med Hr Baron Ehrencrona 1 fick jag i förrgår Hasselquists observationer och M. Brors bref. Gud wälsigne den makalösa Drottningen, som wille låta mig se dem; men jag hade så när mistat synen, då jag begynte läsa och kunne intet uphöra för ån jag läst altsamans. förbanne mig jag nogonsin wet mig läsit något, som warit så fett på rena nya reelle rön som desse; de siukte neder i mig som Guds ord i en Diekne. alla tiders tider lära lofwa Hennes M:t, som räddat alt detta utur elden. Gud gifwe Hennes Maj:t utgofwe detta med det aldra första, att hela werlden fingo smaka det nöjet, jag hade i går. Men noch en sak. M. Br. hwad är nu mer att giöra? giör underdånig frågan om fölliande puncter: . om jag får rätta det som är misskrifwet, som några lapsus calarai. . får jag tillsätta noter? . Bör man icke sätta namnet för uht, som auctor satt sist, ofelbart för det han ej haft böcker till hända; så bruka alla andra. Man bör aldra först wetta, med hwem man talar, att man må wetta hwad man talar; så tycker jag. . får man tillsätta synonyma? . äller skall man lämna alt som det är? jag föllier ordres. Kiära M. Br. bönfall att Hennes M:t detta låter utkomma med det aldra första. Tröttna intet at bedia och gagna publicum eruditi orbis. Quarto formatet är braf, men stor octave är ännu artigare, at hafwa med sig på reser. Om icke Hennes K. M:t will för ro skull uplägga detta sielf, kan man lämna det till någon bokförare, ty nog blifwa friare till en sådan brud.