Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/368

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
356

356 . Amplissimo D:no Archiatro BiECK amico integerrimo, unico S. pl. d. C. Linnaeus. Nova, nec audita hactenus, erant quse communicabas; adeoque etiam D. Rudefischiöld 1 erit certo senator. Facinus profecto egregium et Tibi unice dignum patias, dum curam geris Miseri Kaehleri. Tu natus es in fortimam Medicorum patrise; utinam hoc agnoscerent omnes, uti deberent. Hac nocte destruxit hyems Floram meam, et pulvillis glaciem induxit Horti. Cras ni fällor erit Rothmannus 2 a Gonsistorio exclusus a prosectoris officio. Quamprimum Floram 3 obtineo, exemplar mittam. Vivas diu cum dulcissima conjuge. Res male se habet inter Prof. Solandrum et ejus uxorem. 4 bibulam ille eam dicit, illa illum avarnm. sed ha?c inter nos. Ter vale. d. 27 Octobr. 1755.

Utanskrift och sigill som på bref. 918.

Carl Rudensköld, se bref. 643 not. 1. 
Jacob Gabriel Rothman, se bref. 30 not. 1. 
Andra upplagan af Flora suecica utkom 1755. 
Daniel Solander. född 1707, juris professor, död 1786; gift med 

apotekaren Johan Lambergs (eller Lamberts) enka. Anna Margaretha Gollnitz. .

Min Kiäreste Broder.

Gud gifwe at Rothman meriterade, men M. Br. skall en gång få se at jag ej utan skähl har afsky för honom.

Om lördags afton skall jag se till at jag får på en timma hälsa på K. Br. ty om freddag äller lördag reser jag med min