Sida:Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné (1910).djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Utanskrift:

Præsidenten wid Kongl.
       Wettenskaps academien
  HögEdle Hr Doct. Bæck
      Assess. Reg. Coll. Med.
Stockholm.

Sigill bortklippt.653.
Min Hr President.

Tack åter för brefwet.

jag fick i dag bref af secr. Elwius, som lät mig wetta rätta sammanhanget af resorne till ostindien,

at man får ej hwart åhr, utan då skickelige ämnen äro, utskicka.

Det har ej hast med Walbom; hälst han nu fåt ett annat hwilkor, at han knapt går på resan.

hwad Ternström[1] angår, som redan är i china, så må man wetta att om 2:ne fara en wäg på olika tider, finna bägge differente saker.

jag beklagar at academien skall så snart mista Edert anförande; war så god och laga för uht at något giörs till Hr Kalms americaniska resa, som är så angelägen för academien och riket.

jag beklagar at Hns Excellence aldrig kan hålla uti med ett någon tid, utan stadigt byter om och blifwer prof. Doch Gud nåde den som är i nöden.

jag har sedt specificationen på secr. utsk., och i andanom frögdat mig.

Hälsa Hr Hofpræd. Bælter, och säg att det han befalt skall ske och som han befalt, och at jag längtar att få godset.


    Johan Gustaf Wahlbom; se bref. 26 not. 2. Den utmärkta disputationen Sponsalia plantarum, hvari han sammanställt, hvad Linné i sina skrifter eller under föreläsningar anfört till stöd för befruktning hos växterna (»blomstrens biläger»), ventilerades i Upsala den 11 Juni 1746.

    Säkerligen felskrifning i st. f. lefva.