Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/109

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 109 —

Februarii. Hans många och goda manuscripter äro af honom sjelf öfverlemnade til Secreteraren Strand, som tänker at göra dem allmänne. Herr Nordenskjöld hade aldeles ingen lön af Compagniet, och hans älskade föremål — Afrikas kännedom och uplysning — förmådde honom at upoffra alt och den verkliga lycka, som var i hans eget och ovilkorliga skön, och hvilken så ofta förgäfves är efterjagad både af Håfmannen och ynglingen i allmännhet.

Utom denna verkliga sorg för oss Afrikanske Svenskar — ty utrikes, på skepp eller i ödemarken, äro alla Svenskar af en slägt — hafve vi icke varit fritagne för andra allmänna. Våre behof hafva varit känbare, och de svarte Colonisterne missnöjde på mera än et sätt.

Gouverneuren Herr Clarkson, en man af mycken förtjenst och skicklighet, älskad af de svarte Coloniens Inbyggare, med hvilka han i Amerika slutat contract, och hvilkas ledare til Afrika han var, har rest til Europa, och Coloniens styrelse har blifvit updragen åt et Råd. (Council). De tre personer, hvilka jag i mitt förre omnämnt, nämligen Daws, Macauley och Watt utgjör detta.

Daws är verkeligen en skickelig erfaren och god man, af några och 30 år,