Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Företal

ogrundade, rykten och gissningar, hvilka man här och der gjordt sig, öfver ändamålet af Coloniens anläggande; så hoppas jag at friheten i stile, och berättelsernas sammanblandande må ursäktas, i anseende til de omständigheter hvaruti jag mig befann, då brefven afsändes, häldst alla mina papper blefvo förstörda utaf Fransyska Soldaterna, så at jag nu efteråt icke vill eller kan gifva dem någon annan skapnad än den de erhållit i deras födelse, samt i anseende til den fullkomliga och oinskränkta sanning hvilken de otvifvelagtigt villja framlägga för Läsaren. Stockholm den 12 Maji 1801.

Författaren.