Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personerFÖRSTA BREFVET.

London den 21. October 1791.
Min Herre

Om det är öfverensstämmande med sanningen och alla åldrars erfarenhet: at ingen ting i verlden är så skadeligt och förderfligt i sig sjelf, at intet någon slags fördel derutaf skulle kunna dragas; så är å andra sidan, ingen ting så förträffeligt, intet så godt, hvilket, igenom missbruk, icke må kunna alstra de största olyckor.

Jag önskar icke at genomleta den rysliga Historien om Slafhandeln i allmänhet, för at utfinna tiden, då den först blifvit börjad af Europeerna, ej heller de Principer hvarpå den samma då blef grundad: Om de någonsin blifvit bygda på Religion och mänsklighet så är det solklart, at ingen ting har mera vanslägtats, med tiden, än dessa samma Principer! Fyra delar af jordklotet framvisa för åskådaren häraf de mäst ohyggeliga prof, hvaraf minnesböckerne äfvenledes äro upfyllde! Och då jag sjelf i flere år vistats uti bägge Indierne och Afrika; så har jag blifvit, mera än jag för