Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 64 —

högeligen fallen för at tro, det climatet är hvarken så elakt, ej heller at det varit hufvudorsaken til våra olyckor[1]. I sanning är det mycket mera helsosamt än Javas eller Borneos, med fleres i Ost-Indien — Suriname eller Essequebo i S. Amerika, eller de la Minas i Afrika, hvilka länder fått namn, i Holland af Kyrkogårdar, i anseende til den gräseliga myckenhet af människor, som der årligen begrafvas. Jag misstager mig mycket, om icke röjning på marken och jordens odlande här, skall göra climatet vid Sierra Leona lika så sundt som de bäst lottade tropikala länders. I sjelfva verket är det et orätt begrep at skylla climater för osundhet. Man finner ganska sunda under sjelfva æquinoctial-linien och ganska beskylde för osundhet äfvenså.

  1. Utdunstningar af träsk, skogar och slemmige stränder af floder, dålige hus och klädnader, osund och knapp föda, personlig och huslig osnygghet, öfverflödigt bruk af dålig spiritus, at man blottställer sig för dimma, regn och dagg samt andra dylika väl kända orsaker til sjukdomar, äro lika skadeliga i alla climater och aldramäst i de tropikala, hvarest renlighet och måttelighet må anses högst nödvändiga, och kunna läras af alla folkslag som lefva i dem, hvilka flera resor om dagen tvätta sig öfver hela kroppen &c. Tollatur causa &c.