Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/65

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 65 —

Solen är här icke så brännande och odräglig, som man i allmänhet föreställer sig, och fastän det i middagsstunden, då solen hos oss gör nästan ingen skugga, är tämeligen varmt, kunne vi dock alltid utan olägenhet nyttja våra Europeiska råckar, fastän vi mestadels nyttje tunnare jackor och pantalons för större beqvämlighet. Tidigt om morgonen upkommer sjövinden alla dagar, ifrån västern, och blåser hela dagen til aftonen; den är tilräcklig at förbättra luften och hålles med mycket skäl för at vara ganska hälsosam. De svarte Colonisterne hafva hedrat denna vind med titel af Doctor.

Morgonen och aftonen äro tempererade och angenäma; man är försigtig, om man då häldre brukar öfverråck än blotta linnet. Dag och natt äro nästan lika långa, så at jorden har tilräcklig tid at blifva afkyld under solens tolf timmars resa.

Gryningar och skymningar kunna knapt märkas, hvilket då skulle ske i et ögnablick eller en minut på sin högd: solen gifver oss och tager våra dagar. Då natten icke uplyses af månan, är den ganska mörk och ingalunda varm.