Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 72 —

de bästa som kunna uptänkas för sådana climater. Hela huset består, både til väggar, dörrar, fenster och tak, af träramar, utav 112 tums tjocklek och fyra tums bredd, väl sammanfogade i hörnen, och alla af lika högd. Desse ramar äro sedan öfverdragne med grof och tät segelduk, som nätt fastspikas i kanterna af ramarna, hvilka äro så gjorda, at de falla uti hvarandra i kanten. Då man nu vill upsätta et sådant hus; så upreser man i hörnen och på behagliga mellanrum, samt midtuti små stenpelare på platsen, der huset bör ställas, eller ock tjocka träklumpar för at gifva luften fritt drag under bottnen. Emellan dessa pelare lägges rundtomkring och tvärsöfver smala sparrar, (Scantlings) at upbära golfvet, hvilket först uplägges på underlaget; af ordinaira plankor efter behag, och som blir så mycket vidare än sjelfva huset, at det kan hvila på golfvets kant. Sjelfva ställningen til huset, (Frame), som är sammanfogad af lätt verke, upreses nu, på kanten af golfvet, och fästes dervid. Derefter upresas ramarna, efter åsatta märken rundtomkring, och fastskrufvas i ställningen med kopparskrufvar. Då huset sålunda är uprest, hvilket kan ske på mindre än 30 minuter, sedan golfvet blifvit laggdt, så uplägges taket, hvilket är gjordt på samma sätt och äfven fastskrufvas