Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 73 —

i samma tid. Dörrarna göras på sidorna, efter beqvämligheten, äfven som fensterna, alltsammans af segelduk, i mindre ramar, til så stort antal, som åstundas, hvilka fästas med gångjern vid hufvudramen. Dörrarna förses med behöriga lås, och gångjernen på festerna fästas i deras öfre kant, så at de, då de öpnas, stå som solskärmar, och hållas up af smala träribbor, hvilka sättas emot den undra och nu uplyftade kanten, samt falsen hvari det faller då det tilslutes. Segelduken och ramarne öfverstrykas med tjock oljefärg, utan och innan, äfvensom taket. Två äro redan upsatta och de äro luftiga boningar. Aldrig hafva bättre hus kunnat upfinnas efter climatet än dessa, och om de öfverstrykas med färg årligen, så äro de säkert varaktiga. Der äro ännu om bord på samma skepp två stora Hospitalsbyggnader, gjorda på samma sätt, men utan segelduk, i hvars ställe man nyttjat tunna bräder, hvilka tvärsöfver ramarna blifvit laggda kant öfver kant. De skrufvas tilsammans på samma sätt som de förra; men takramarna äro öfverdragna med tunna kopparplåtar[1]. Utom dess medför

  1. Erfarenheten har lärt, at alla platta tak, äro odugliga, ehuru täta man söker göra dem, för sådana ställen som Afrika. Ju brantare och spetsigare de kunna resas, ju mindre motstånd göra de regnet, som då icke får tid at stadna derpå och tränga sig igenom.