Sida:Bref til en vän i Sverige innehållande historisk och geographisk beskrifning öfver colonien Sierra Leona i Afrika.djvu/89

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
— 89 —

helsas bekostnad för lifstiden! — Men om hon angripes, som äfven ofta händer, genom en väg, som är ansedd at tilkännagifva brottslighet; så krossas hufvudet straxt på stället på den brottsliga, och folket är tilreds, beväpnadt med klubbor för executionen!

Så usla äro menniskor utan seder och vetenskaper! Somliga dö genast, af första drycken, och upsvälla, så at de synas villja spricka, i hvilket fall hela den sålunda mördades slägt är dömd til slafveri. Männerne äro icke heller frie ifrån detta prof af oskuld. Jag har sett en ynglig af 20 års ålder, misstänkt för mord, ehuru efter all anledning oskyldig, undergå denna dom, och komma ifrån med seger, ehuru nästan alldeles upgifven och förvandlad til en sjukling, kanske för all sin tid.

Konungen, som alltid är förbunden at vara närvarande vid sådana executioner, och alla de omkringboende Hufvudmännerne omgåfvo campplatsen med deras beväpnade män; och den ryslige sanningsdrycken blef framgifven af en gammal gumma uti en calabass[1]. Två eller tre dagar förr

  1. Skalet af et träds frugt, som då den afskäres på midten, eller efter behag, gifver 2:ne nätta, lätta och tunna, men starka skålar, af til och med en kannas rymd. De brukas til dryckeskäril och til allehanda behof.