Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


10
byyrallor.

— Jaa, ja jissa ä sku va na tåko. Hu mytji ryyssbłaad å smaałtobak ni ska no ha tugga åpp i väädin å hu mang bussar ni ska no a buri inni mysson[1] sedan ni börja med ä! Sku no in vintäskrind föslåå?

— Vart sku in skrind kååm, tråo do? Sku do a samła ihåop bussan ja a gaai å buri rej i onjä spjeldamysson å raad döm til in raad, så räkt no fol radin in i Ryyssland. — Nej, no tenkä do ji mi fö knafft, rull taan in beta teel! I siistis in daa fee ja braa sårt; skååd ett no så do int jivä na anna slaag onjä gangon.

— Nå no haa ni, ja tråo ni träng int knöut[2] po i dä. Ja siir hä ni gaar å bjeer in błeckkanno i handin; ja åppsalväära[3] int hä föst. Ska ni ha sirappin åt tjärnjin elo ska ä va bara lampåljon?

— Jaa, ja tenkt ta na liiti åljo. A sku int vääł va rååd påå ti bränn na åljo anjä vintätiidin, tå ä ji så liiti o pengan å fötjenstan, men pärttona haar an int ti hands stendit, å kvinnfåłtji kann int va uutan eld tå di ska i föusi,[4] å så vil an no let lamppon brinn nain stånd i stygon å; fast vääł sku tåki va åonöödot fö mang, fö tå ä vaał så mörkt så an int siir spått så kann an ga ligg.

— A i bara ni såm i gambäł å snaart ska döj, veit ni faar, såm tyckä po ti viisi; alt fåłk böri no fö tiidin skaff si lamppor å bränn åljon fö varenda kveld.

— Jaa, fåłtji vaar åoföståndoan po mang sett å viis jo lengä väädin staar; di bör int ha na håo å laag messi mä nainting.


  1. Det är sed att förvara tuggbussar i mössan.
  2. Knota.
  3. Observerade.
  4. Fähuset.