Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


16
byyrallor.

å såkri. Aldri ha ja siitt naon gang enn, fast ja i sjuutti åår, hä väädin a håppa å dansa elo hengd po naon stråmpsticko, såm di no vil böri hav on ti jäär, å int kåmbä ja ti sii ä heldär, hä tråo no ja. Hä on i naa så näär trinn hä vil ja int va måot, tå ä fins fåłk såm a sigła kring on. Å till ti meir så bryy ja no mi assint ii va skaafna on haar.

— Å ä lööna no fol int si för är ti böri studäär na meir no po gambä dagan. Ni siir int na meir å int tråo ja ni kann lääs heldär, fö di tryckär neestan all böökär po latiin[1] no fö tiidin, å ni pa jo sej po lääsförhöörin, hä int kann ni lääs latiin. Täfö båoda ni jyst ha påikan edär ti lääs naon smuło, så helst ti sku böri föstaa si påå hä väädin trillar, tå int ni ha hinda jäär ä sjöłv, fast ni rätt no ska fööras ti tjörkbackan. Bö ni int vaał svaag i beinin rej? Så dä lang veeg såm hiid sku ja int iiss gaa tå ja sku ha tvåå hestar i stalli såm ni.

— Int tråo ja di fäär föö mi ti tjörkbackan så fåort enno. Int i ja så beinsvaag såm do tråor. Ja haar märrin miin så rokot skåodd å no, fö näävarand, å fåłan nens ja int tjöö määd, fö ja ska hav an til in baanalöipar[2] enn, ska do fo sii. Tå jir int ä väärt to kåmbä mä tenn rutt. Ja haar an åo intjöört enn, så an i vääł dååłi ti löip, men ja a siitt åm ja sleppär an ti ta i sträck,[3] sku di fo kååm fast lanssöninjin å prästin, så sku di mått ga i tappning.

— Lanssöninjin å prästin lää va dååłi tå ä bjee ti ta i sträck, ha ja höört, så jir int fåłan eran betär, vaar int ä ti nain baanalöipar.


  1. Med antiqua stil.
  2. Kapplöpningshäst.
  3. Galopp.