Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Po teaatrin i Nyystan.

(Astu faar tałar åm ä.[1])

Ja va ti staan i tiisdast mä i pääronlass, å så haa ja tiliikamääd na bistyyr mä in härasöning, fö ja haar in tingssaak såm ska föri no vä tinji, men ja feeg int rååk an fören seint po kveldin. In bondmenstjo kann no aldri bigriip vann tåkodä härrar haldä til ä, isynnerheit tå ä liidä ti neetrin, å nåo freista ja löip å skååd, åm ja sku hitt an, men int lyckast hä fast ja sprang fraka stjuussin.[2] Ti sluut måtta ja ta kvartär i fatistaan.[3]

Men så veit di no int ga ligg naon gang teidä stassbåovan, uutan ji åpp halva nattin, ä int teksa ja böri draags mä na liggas ja fören anna fåłk, så ja böra no siti å brask åm eitt å anna där i kvartäsgååłin, å best ä va biräätta di ä sku va in tåkindä teaatär, elo va saajilin di kalla ä, sama kveld po i dä Brannkåårshuusi, in beta fron ryysstjörtjon. Di haa jo uutstelt meijäriismöri där i fjåoł såm ja va å skåda påå.

  1. „Astu faar“ var närvarande då „Inhemska operasällskapet“ uppförde „Carmen“ i Vasa den 4 mars 1890.
  2. En god stund.
  3. Fatistaan kallas sydöstra delen af Vasa, där den fattigare befolkningen är bosatt.