Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


38
byyrallor.

föfaaseli musiik, så ä va neestan såm ä sku a gaai mitt jynåm ein ståndåm. Endå andä gubbin såm ståo jyssåm po in stellning, tykt ja, å vend ryddjin teel, an haa tan snöud ii si. Jyssäm an ståo å int veta o nainting, rykt ä teel ii an å an kasta åpp arman, ä mä ti sama dundra di teel mä all sårtäs instrument så ä skaar i öörona, å all spelarar fååłd präsiiss ett va han skaka arman.

Best ä va ja sååt ä skåda kring mi å höört po musiitjin dråo di åpp fålåtani, fö ta sku teaatrin börjas. Innanför i dä fålåtani haa di uutmååła in håop mä byggningar så förhääda präsiiss, såm alt sku a vari levandis, fast ja no måtta föstaa hä ä va bara mååła. Strakst baaket kååm di fram tå in heil håop mä fåłk, karar och kvinnor, så uutförbaiska vakärt kłeedd, såmbäł ti na sårtäs såldaatar mä langa jiväär. Kvinnfåłtji di haa stacko strimppatjåohlan,[1] såm räkt döm in beta nedran ån kneenin å va randa mä all sårtäs färgor å uutstyyrt po all fasåonar. Int veit ja åm ä va na övädeilar elo viitbłuussar, va ä heitär, såm flickona i våran byy pa nyti ståndåm, såm ein deil haa ti błuussar, men såmbåł va netjin po arman.

Heila håopin o teidä böra spring åm varaar, fram å tibaak, å all sjang di så åorijäälit å fååłd ett speli. Ståndåm sjang di all po ein gang å freista han såm sku va väłkast, men kvinnfåłtji måtta jo va sembär tå karan håila teel så mytji di årka.

Ståndåm skapa di till si, tan ein värr en tan annin, så ä va i åorijäälit kattsmaał.[2] Ja frååga ov andä såm sååt breivä mi va ä haa ti bityyd elo va ä va fö fåłk, å tå saa han hä di va fron Häłsingfåss å

  1. Korta kjolar.
  2. Oväsen.