Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


39
po teaatrin i nyystan.

i dä grasäärasi deiras kallast Karmin. Teidä viisona di sjang ha ja aldri höört förr, å int kunna ja höör åołin tå ja va så langt fråån. Ja höört no int als va ein o karan saa tå an sjang; ja tykt an płåtra na uutlenskt, å hä va ä å, fö ja fee höör baaket hä ä va in tyysk.

Ja fundäära skarft fövaa di kalla rijäärasi sett ti Karmin, men tå ja lyyddist in stånd höört ja ä va ein o kvinnfåłtji sett di kalla po ti viisi. Ja jissar on sku no fol lååss va såm na sårts huvoträä, sa Vööbåovin, fö ti aar ti liit elo riit si åppet, så di täföri a hitta påå ti jiv on i så åopasslit namn.

Millanååt huld di åm hałsin å pussa varaar, kvinnona å karan, men ståndåm ååtär va di åokåntant.[1] Ondä Karmin tyktist teidä karan ha na brååk å fysk åm, fö fłeira styttjin åå döm sku a vila hald ååv on. Ä va jo in heil tråpp aar fłickor å, å ja tykt di va liik grann, men int vila hä karaspöötjin jyst bryy si åm töm så mytji såm åm ondä Karmin.

Tå di a haldi påå å entäära å sjunji in lang stånd å a vari uut millan å kleedd åm si, kååm andä tyystjin å in annin i tviist. Andä annin va in förhääda feit påmbil, så ja tyckär an sku a kunna slå ihääł tyystjin, fast, int va han så liitin han heldär. Di vaart åosaams åm ondä Karmin, men int vila ti ji si vartjin deil.

Tå di a staai å tråssa uut varaar å skuri tendrin in stånd, kasta di åå si kleenin båå tvåå å rykt fram så åorijäälit langa kniivar, så an a kunna riktit vääł stryyk döm mitt jynåm in menstjo. All ti aar a trilla ååv uut tå, så di va ömsand in teidä hååd

  1. Oeniga.