Sida:Byyrallor, andra samlingen (1890).pdf/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


49
ståojuuvvarin.

ååv ås tå vi kååm måot Såłv teel, så vi lååssa jo va bistjeeli i börjani, men nåo haa vi akodäära hu vi sku stell ä så vi sku fo Såłvbåovan ti ta ti täłings[1]. Vi böra föst måår å legg na vååtvaror innanfö tendrin, så vi vaart na liiti iion tibaak, men tå vaart int ä na barmhärtoheit, fö di böra jää na småått narr ååv ås för hä vi kååm åsta snugg. Ti best ä va haa ja na miinär åt ti aar, å så sprang ja ti spiisin å reiv triifåotin undan gryngröitsgryyton å börja let an gaa kring stygon. Nåo tåo ti måot i börjani, men int jöłft hä na. Di slåo såndär trii steinståop meeg i huvo, men int tjend ja ä als. Men syymon va hä, stygon hon vaart ränsa, men tå måtta vi lag ås ååv, fö vi va rädd hä di sku faar ett lensmannin. Tå böra vi vaał bärgandis ill määfari å. Grånnas Matt an va så huddji han, så tå vi a tjöört in beta måtta ja lyft åpp baakbrää po tjerron så błåodin sku fo rinn tedan. Å Jååp han va så bulta å kłappa så an baa mi ja sku freist lagg an na i munnin, för an börja måå så föskrättjilit ill, saa an. Ja haa int na anna en in såkäbeta såm ja stack åt an, men såkri va int i stånd ti smelt, så tårr va an i munnin. —

Jaah, veit ni påikar, tan tiidin sku ni a fååi sii tå brååttåm fääłast, fö si nåo fee ti tå ti bå tröijor å byksor. Ä va int jyst na mytji sembär in gang tå ja haa anjä sama Grånnas Matt memmi tå vi sku åsta höör ett mä anjä Bråta Kaalas piigon in kveld, å så ha di havi baassööłi där åm daain, så di va mytji fåłk i stygon, men vi jeeg åt kamarin vi, fö si an måra å friia ett piigon na Matt, å jyssåm vi kååm inn åt kamarin fömärkt vi on haa in annin dä förr.

  1. „Harvärjan“.