Sida:Cajsa Warg.djvu/672

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
62
¤ ) ° ( ¤

blifwit gulbruna på båda sidor, så läggas de på fat, och slås öfwer dem så mycket söt grädda, at det står litet öfwer rofworna, lät det sedan stå på et eldfat at stufwas, til dess det blifwer lagom lång sauce, då kan det anrättas.

Härwid observeras, at gräddan bör wara hel söt, eljest skär det sig. Söt mjölk kan ock nyttjas i nödfall.

Rofwor på annat sätt.

Ränsa och skrapa Rofwor wäl med en knif, men skala dem icke, twätta dem sedan rena, och lägg dem i en jerngryta, som har täppt låck, lägg härtil et godt stycke smör, litet såcker och salt: Derefter smetas grytan wäl igen med deg, omkring låcket, så, at ingen imma går ut: Lät det sedan på en sakta eld stå at koka, så länge, til dess man kan tänka at rofworna kunna blifwa wäl mjuka, då öpnas låcket, rofworna läggas upp på fat, men saucen afredes med sur grädda och några äggegulor, hwilket proportioneres efter myckenheten af rofworna, så at saucen blifwer samlig; men det bör observeras, at när saucen är afredd, och grytan lyftes

af