Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/372

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
18

Första afdelningen, hvars inre sträckning i söder och norr utgör 9.5 samt i vester och öster 10.4 och murtjocklek 4.9, betäckes med ett ganska lågt tunnhvalf på vederlag i söder och norr. En ingång på midten af vestra sidomuren inför utifrån. Den yttre omfattningen har å hvarje sida ett stort murhörn på tornets socklar och derpå en rundbåge. Poster på hög tröskel uppbära jemväl en rundbåge. Den inre omfattningen är snedsmygig med rundbågig betäckning. Första afdelningen öppnar sig med hela sin bredd åt öster och har å hvarje sida tre murhörn samt derpå tre rundbågar.

En raksluten ingång vid östra ändan af södra sidomuren inför till en trappa, som deri uppleder åt vester till den andra afdelningen, hvartill man inkommer genom en hög rundbågig genomgång. Den andra afdelningen, hvilken betäckes med ett tunnhvalf på vederlag i söder och norr, har åt vester en liten raksluten ljusöppning och åt öster en stor rundbågig genomgång till vinden.

I tredje afdelningen finnes å hvarje sida en glugg, hvari en kort och tjock midtkolonn uppbär två enkla rundbågar. Två kolonner ha tärningformiga och två hålkälade kapitäler. De yttre omfattningarne äro djupa rätvinkliga och rundbågiga, de inre rätvinkliga och lågrakspetsiga. Tornet uppbär en hög spira, hvilken öfvergår från fyrkant till åttkant.

Koret, som invändigt sträcker sig i söder och norr 24.0 samt i vester och öster 27.1 och håller i murtjocklek 4.9, är vida högre än skeppet. Betäckningen utgöres af ett enkelt korshvalf. Socklarne bestå af en lodrät grundsten derpå stor hålkäl och liten skarpryggig rundstaf.