Sida:Carl Georg Brunius, Gotlands konsthistoria (1864-1866).djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
178

Kapitälerne, som å vestra sidan qvarsitta, äro bägarformiga och ha öfver kolonnerna varit bladprydda. Kransarne bestå af rundstaf och hålkäl. De östra kapitälerne och kransarne saknas. Betäckningen utgöres af två rundstafviga mellan två skarpkantiga rundbågar.

Den motsvarande portalen å norra sidomuren har breda poster, som uppbära en lika bred rundbåge. Å hvarje sida derutanför finnas tre murhörn, af hvilka det innersta prydes med rundstaf och hålkäl, det mellersta är snedsmygigt och det yttersta rätvinkligt. Alla dessa murhörn ha kransar, som siras med rundstaf och hålkäl och uppbära rundbågar af likadan anordning. Denna portal är mycket skadad af vittring. Alla tre ingångarne äro till det inre snedsmygiga och ha lågrakspetsiga betäckningar.

Rundfönstret öfver sydvestra ingången håller vidpass 6.0 i tvärmått. Yttre och inre omfattningen, som äro lika hvarandra, bildas af tre starka språng, af hvilka de två yttre äro skarpkantiga, men det inre skråkantigt. Mellan dessa omfattningar ses ett rosverk med följande anordning. Från en midtring utgå fyra rundbågar med lod- och vågrät ställning emot hvarandra. Från svicklorna mellan och slutstyckena af dessa rundbågar framstå stafvar, som förenas med åtta rundbågar. Der finnes således en dubbelros, hvilken har fyra inre och åtta yttre kronblad, som alla äro ut- och invändigt snedsmygiga.

De rundbågiga fönstren äro ganska smala men temligen höga, och de stå parvis helt nära hvarandra. Af dessa fönster, hvilka sakna poster och rosverk, intaga tvenne par den södra sidomurens två mellersta och fyra par den norras fyra vestra hvalfafdelningar.