Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
291

gärning af then som kan Brawera thet är hålla sig wäl, ock altså fådt sitt Namn af en sådan Herre, lijksom Brahus wid Jönköping har wisserligen fådt sitt Namn af then Hög-Grefl. Braheska Familien, som utan al Motsägelse warit Brafwe ock Ypperlige Herrar ock Hieltar; Eller effter kyrckan, som på Norska kallas Brasetter, ock alla the ther i Socknen bo, Brasettingar, blef bygd på ett bra Säte, thet är Stad eller Ställe, som hon ock står på en wacker Plan med Bondegårdar rundt omkring, så lärer hon fådt sitt Namn ther af.

Thenna Brastads kyrcka är wäl innan til i godt Stånd, wacker målad både i Taket under thet dubbla Hwalfwet ock på Läktare, utaom then wackra Altare-Taflan, dock ej at nämna Predike-Stolen, som är helt gammal, rätt ock slätt. Men utan til behöfwer både Tegel-taket ock Tornet Förbättring, dock hänger Klockan, som för många år sen föll ned ock slog af Masijerna, at ej länge ringdes med henne, nu i en hög Klocke-Stapel, som börjar ock förfalla.

In i kyrckan fins allenast ett gammalt Epitaphium med thenna Öfwerskrifft:

Her ligger begrafven Erlig ock Welbyrdig Mand Peder Bagge til Holme-gaard, som dödde den 8 Febr. 1606.
Sammaledes hans kiere hustru Erlig ock Welbyrdig Frue, Fru Karinna Peders daater, som döde den 14 Martii 1578 med begis deres kier Börn: Gud deres Sieler hafwe.

Wid thenna kyrckas södra Chors-dörr, är i Muren å ömse Sijdor en rijstad Sten, then ene har på sig ett Seraphim med Run-Bokstäfwer å Sijdan men helt oläseliga.