Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
  1. Morlanda (fordom Molanda wid namn)[1] ock legat som en Annex under Tegneby, är nu blefwit ett giäl för sig sielf ock har 2:ne fiskeläger, såsom Annexer under sig, nemligen Molsund och Fiskebäckskijl.
  2. Härstad (fordom Harestad)[2] har 3 kyrckor Harestad Hufwud-kyrckan ock thess Annexer Skredswijk och Högås.
  3. Drags-Marcks giäl på Örskorp har 2 kyrckor: Drakmarck hufwud-kyrckan ock Bogenäs Annex.
  4. Uddewalla Annex Ryra.

Wijkornas Probsterij består theremot allenast af 9 giäl ock then lilla Handels-Staden Strömstad, oaktadt Uddewald med thess Annex samt Skredswijk ock Bogenäs Pastorater wärckeligen ligga uti Sunnerwijkens Jurisdiction: Men från Hedenhös hördt til Elfsyssels Probsterij, sed quo jure, & qua autoritate, nescio?

När nu landet blef Swänskt, ock Giöteborg, så wäl som Carlstad, tå woro Superintendentier, blef til Carlstad lagd Wijkornas Probsterij alt til Qwistrums Bro: Men til Giöteborgs Superintendentia, alla the andra både the 3 förbemälte Pastoraten i Wijkorna ock hela Elfsyssel, efter thet ock låg närmaste in til Giöteborg.

Tå nu Giöteborgs Stifft 1665 blef, efter D. Erici Brunnii död, uti Doct. Zach. Klingii eller Klingenstiernas tijd til ett Biskopsdömme förklaradt, hade Wijkorna strax bordt komma under Giöteborgs-Stifft tillika med Elfssyssel: Men så länge Doct. Erland Broman Superintendent i Carlstad lefde, fick han behålla Wijkorna til Carlstads Stifft, efter han hade warit Högsalig K. Carl XI:tes

A 5
  1. ibid.
  2. ibid.