Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/42

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15

Fältwäbels Indelning, på Bostället Labo i Spekerö.

Wid Öfwerst-Lieutenants-Compagnie.

Lieutenanten Herr Nils Hermelin på Bostället Bräcke i Swarteborgs Sockn.

Capitainen med Cornets Indelning Herr Carl Gyllenberg har wäl Åter i Bro Pastorat til Boställe, men bor på sitt eget Frälse-gods Skafftö i Morlanda Giäl.

Wid Majorens Compagnie.

Rytte-Mästaren med Lieut:s Indelning Herr Peter Wilhelm Schay, hwars Boställe är Klef i Bogenäs giäl, fådt, efter begäran, afsked, ock Herr Borgenstierna, såsom Lieut. i stället.

Lieutenant med Cornets Indelning Hr. Joh. Lilie bor på sin egen gård Henå på Orost, men nu nyligen fådt Cornets Indelning wid Tanums compagnie.

Lieut. med Fältwäbels Indelning Herr Jacob Cronander, som bor på sin egen gård Harske i Foss giäl, har nyligen fådt Cornets Indelning wid Sotenäs Compagnie efter Herr Lieut. Hermelin, men nu nyligen efter begäran fådt afsked.

Wid Tanums Compagnie.

Majoren med Capitains Indelning Herr Otto Herman von Stahlen på sitt Boställe Klefwe, i Tanums Sockn boende.

Lieutenanten Herr Lieut. Johan Lilie på Tretteland, efter Herr Lieut. Hermelin.

Lieut. Herr Wægersten med Cornets Indelning på Bostället Hala i Tanum.