Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

16


Wid Fräkne Compagnie.

Capitain Herr Baron Rutger Macklier efter Herr Cap. Wilhelm Gerhard von Engelhard, som blifwit nyligen Corporal wid Drabanterna, efter herr Öfwerst-Lieut. Isaac Brovall, hwilken bor ey på sitt Boställe, utan på sitt Säterij Ström, hwar om mer wid Hiertums Pastorat jag widlöftigare utfördt.

Ryttemästaren med Lieut:s Indelning Herr Didrich Laurentz Lunderstierna på Bostället Konongs-Bärg i Forsella giäl.

Wid södra Inlands-Compagnie.

Capitainen Herr Johan Liliestruts, hwars Boställe är wäl Ormo i Ytterby, men är boende på sitt egit Säterij.

Regimentz-Qwarteremästaren med Lieut:s Indelning Hr. Nils Schåre, thess Boställe är stora Rysby i Hälte Sockn, men bor på sin egen gård Anfaster.

Lieut. med Cornets Indelning Hr. Eric. Balck, hwars Boställe är lille Ryr i Lycke Sockn wid Mastrand.

Corneten med Fält-wäbels Indelning Herr Sven Balck, på Bostället Torsby i Torsby Sockn.

Wid Bullarns ock Sörbygdens Compagnie.

Capitainen Herr Johan Bapt. Pinello, hwars Boställe är Skiärswum i Swarteborgs Sockn.

Ryttemästarn med Lieut:s Indelning Herr Zacharias Hammar på Wäst-Säter i Swarteborgs Sockn.