Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
17

Corneten Hr. Joh. Dorchemond på Hällungstad i Krogstads giäl.

Wid Sotenäs Compagnie.

Capitainen Hr. Gottfr. Ulr. Herbell på Bostället Ledum i Qwille Pastorat.

Lieutenanten Hr. Burchard Joh. Giellerstedt på Lekene i Tossene Sockn.

Corneten Hr. Sven Balck på Bärg i Brille.

Förutan åtskillige Exspectanter, som efter hand bli employerade eller med större Characterer förafskedade, hwaribland en del niuta Kongl. pension ock vnderhåld, som intet eljest ha at lefwa af.

The namnkunnigste Öijor, som höra til detta Capitel, ock äro them Siöfarandom til stor rättelse, wil jag allenast vpräkna:

  1. Koster, en stor skiön Ö, med en hop behåldna Inbyggare, hwarest är thet bästa Oster-fisket, vtom all annor, är belägen strax wid Strömstad, dock i Skee giäl ock Tiärnö Sockn.
  2. Hornborgö, som kallas af the Norska Hamborgö, men i senare tider Carlsborg efter Carl Knutsson Kong i Swerige, hwilken then tiden hade inne största delen af Norrige, thet Pufendorff berättar,[1] belägen i Qwille giäl, på hwilken fordom warit bygt ett Slott, som synts lång vt åt Hafwet, hwars rudera eller qwarlefwor af Wallar ock Murar, anlagde på ett högt Bärg in emot stora wida Hafwet, jag för några år sen med egna ögon sedt, hwilka blefwo förstörde 1532 i K. Christ. den Omildes tijd.
  3. Käringe-Öen, på hwilken alla tijder mäst bodt förmöget Folck, the ther med rika Köpmän i
B
  1. Puf. Inledning til Swänska Historien/ p. 202.