Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

42

kostar 1 Ducat marcken när hon är wäl tilredd ock ren, ty hon pöser så up ock är helt lätt ock förträffelig warm, at man har nog af 1 marck til en hel dunbädd.

Åker-höns äro nästan så stora som Dufwer, wisa sig mäst Höst ock Wår i åkerrenar, ther the löpa ock fångas med nät ock en Fogle-hund: äro läcker spis.

Bofinckar ett slags små foglar, som flyga i stora flockar tilsammans.

Dufwer wilda ock tamma; thesse äro af åtskillig art, såsom Kropparter, Tummel-dufwer, som under flyckten wända ryggen ned ock fötterna up, tå the tumla sig i luften. Men inga Lackel-dufwer, thet äro the som liksom le när the låta: ha! ha! har jag här förspordt.

Domherrar.

Erla eller Sädes-Ärla, kommer fram, tå tid är at så.

Falcker, Fiske-Falcker eller Geier, item Gåse-Falcker äro rare.

Flädermus, kallas eljest på Norska Aftenbacke, äro the, som flyga om natten. Transfugalatin, hwar om Æsopus för thess otrohet säger, hon blef så dömd ock kallad.

Fluger äro nästan oräkneliga til sina slag. Stora spyflugor, små swarta flugor, bruna mygg-fluger, swarta, gröna, gläntzande. Cicindulæ, Cancharides. item Bremser, Humbler Crabones. Vespæ Getingar. Klek små ock stora-hästeklek. Gräshopper. Locusta volans, viridis, ad fontes caudis sæpe duæ cohærent.

Sommarfoglar Papilio åtskillige hwita, röda, spetteta, blå, swarta &c. Ett slags stora mygger, som wid siökanten finnas så öfwerflödiga, at