Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/71

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

44

Orrar och Orrhöner samlas om wåren til lek på stora myter, tå the bäst kunna skiutas.

Katt-Uggler.

Kiött-Oxar kallas ock Talg-oxar jämwäl Mesetter, tå the wisa sig, följer winter straxt therpå.

Kramsfoglar fångas i snaror med Rönnebär, äro ock en läcker Spis om hösten.

Liungspolar kallas också Wijper.

Lom är en stor Siö-fogel med korta fötter, gör sin Rede ned wid watnet, så at han kan wälta sig utur Reden i hafwet, kallas then Norske Papegoijan.

Lärcka är then lille Foglen, som wisar sig wid Kyndels-Messo ock siunger så wackert, ju tidigare han kommer, ju förr plär thet bli Wår.

Måfrar eller Mågar äro här til en stor myckenhet, ther the äro många ihop är teckn til myckenhet af Sill, Mackril ock annan fisk, som the fara efter ock upäta. The fångas med krok, hwar på sättes fiskelefwer, then the sluka i sig med kroken. Skinnet med fiädren drages af them; men kiöttet doger intet at äta.

Nöteskriker.

Örnar, som äro twenne slag, hålla sig uppe wid Siökanten, göra stor skada på Killingar, Lamm ock Harar, men röra aldrig en Höna sen mer för then, hwarest the ha sina nästen.

Tärner äro mindre än Måfrar.

Sparfwar många slag, grå, gula ock gröna.

Spetter, Hacke-spetter, Grön-spetter, Gul-spetter föda sig mäst af the små matkar, som the picka ut af Träna.

Steglisser, som siunga så wackert, äro sälsynte.

Snöfoglar komma om Wåren med sidsta snöen.

Starar swarta ock grå äro en läcker spis.

Skater äro mångfaldige.