Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/72

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
45

Troster kallas eljest Kramsfoglar.

Swaler äro nog utaf både i Kyrkor och hus.

Tiäder eller Fiärhanar fångas om wåren tå the leka. Thet säges, at Fiärhönan ynglar af Skummet eller Fraggen, som går af hans Näbb när han leker om wåren. Äro the störste Skogsfoglar ock skiöna til at äta.

Teister ett slags Siöfogel med röd Näbb ock fötter, theras excrement eller träck är ock af högröd färga, ty the föda sig af Snäcker wid Strand-brädden, som utan twifwel förorsakar then röda färgen, hwaraf Purpur skal wara kommen.

Uggler, Bärg-uggler, som ropa hiskeligen om nätterna i mörckret ock förskräcka folk. Katt-uggler, Horn-uggler ock Sten-uggler.

Thet 7de Capitlet.

Om allehanda slags Fyrfotade samt kräkande diur/ som finnas i Bahus-Län.

BÄfwer är sälsynter, dock fins på några orter, såsom på Sotenäs i Bäfwendals Sockn, som fådt sitt namn theraf, jämwäl i Hogdals Sockn, wistas mäst ock fångas wid färska watn ock Älfwer; Bäfwergiäl är i Medicinen mycket bruklig och nyttig.

Biörnar åtskillig slag större ock mindre, swart-bruna och hwita; Men the hwita finnas allenast längst Norr på Grönland ock i Finmarken.

Bockar äro här til stor myckenhet, dels för skinnen skull, dels til spis för tienstefolk, ock then gemena hopen.