Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
47

Men the senare wäl stora dock trifwas intet så wäl här i Bärgsbygden; ty woro the förre til Dragone-hästar the aldrabäste ock tienligaste här på orten.

Hiortar ock Hinder komma såsom förjagade hit; men medelst Wargars myckenhet kunna intet trifwas här.

Hundar, äro nog utaf, Bandhundar, Fähundar, Stugu-hundar, Jakt-hundar, Fogle-hundar, Watn-hundar, dock äro Fähundar the förnämste.

Höns och Toppar, äro i hwar gård för ägg ock afwel skull, hwaraf man betienar sig både til Såppa och Stek i hushållet.

Ickornar finnas ock i skogsbygden. Sciuruslatin.

Igelkottar eller Piggswin latin Erinaceus, hystrix, äro dock sällsynte.

Kaniner äro få, allenast på Herre- och Präste-gårdar, somlige af them äro gråaktige ock somlige, särdeles om winteren, hwite.

Katter äro mångfaldige af åtskillige färgor, dock hålles the bekswarte för the bäste, hwars skin om winter-tiden ser öfwermättan wäl ut, liksom Mård-skin ock kan på samma sätt brukas, när the wäl redas. Wildekattor som äro mycket stora, äro mycket sälsynte

Lodiur, som eljest här kallas Giöper, fås understundom både Warg-lo, Katte- ock Räf-lo: dock är Kattelo then förnämste.

Mullwarpar äro mer än många i Trägårdar ock på åkren helt skadelige diur, som af inrättade kattor och hundar någorlunda utrotas, men bäst wid islossningen, tå man öfwer alt med samlad makt igenom klubber stöter ned then frusna jorden och förqwäfjer them altså på en gång, probatum est.