Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

på särskildta orter, intet kunde förr göra det, än han sett hela Afhandlingen tilsamman; så vardt jag ej allenast tilstyrkt, at utgifva den samma i ett särskildt Värk; utan jämwäl försäkrad om befodran til önskelig afsättning.

Jag har med all flit sökt, at få upplysning af Listers och Albins Arbeten, hvilka för mig beskrifvit Spindlar; men den Senares har jag til denna stund icke sett; och den Förras förgicks under hitfarten på sjön. Omsider fick jag den förras om händer på Kongl. Bibliothequet, då jag med mycket nöge fant, att han brukat samma indelning, som jag endast tänkt förslags-vis framgifva.

Jag undrar högeligen, hvarföre Lister, som varit på så många ställen i Stora Britannien, ej öfverkommit flera, än några och trettio Spindel-arter, där jag dock allenast kring Stockholm funnit några och sextio.

At

Quod