Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

behåller en limaktig natur, lika som Gummi. Pag. 13. Goedart berättar om Ichneumonernes krig med Spindlarne på följande sätt: Denne flugan, hvars ritning vi framgifva, är Spindlarnes hädske fiende, förföljer och dödar dem af särdeles hat. Jag har rönt, at bemälte flugor gripa an Spindlarna, och gifva dem banesår, då de sitta midt i näten, och lura på at fånga de flugor, som flyga dit. När Spindlarne det märka, kasta de sig neder på marken, ledandes sig vid en trä; men flugorne följa efter, och sönderbryta Spindlarnes fötter i ordning, och sedan de tyckt sig vunnit seger, spatsera de af glädje några gånger kring om Spindelens kropp: det har jag tre resor rönt, och sedan sett Flugan flyga sin kos med den döda Spindelen. Bellonius hos Aldrovandus bekräftar detsamma, at det är ett slags Insect, (Sphex)

„blod-

ve-