Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

Då han råkade honom, gaf han honom mer än femtio sting med gadden: släpade honom hvart han ville, och gjorde där en ända med honom. Pag. 27. Lister säger, sig hafva retat Spindlar, och funnit, när de velat bitas, huru de stänkt ifrån sig öfwer 10 gånger droppar likt klart vatten. Han hafver icke dristat göra försök på sig med samma vätska, och fördenskul icke kunnat utröna, om den är giftig eller ej.”

Där fattas väl några flera markwärdigbeter omtalte, men ej af sådant betydande som desse anförde.

För tydeligheten skul, har jag varit nödsakad, at namngifva en eller annan del på Spindlarne, efter det begrep, jag fattat om den tjänst och nytta, de dem göra: ty eljest torde meningen kunnat fåfängt eller svårligen utletas. Gillas desse namn, är det mig kärt; ogillas de, är jag nögd, at antaga dem, som til delarnas tydeligaste igenkännande hädanefter kunna påfinnas.

Ej eller vil jag påstå, at de namn (nomina trivialia), jag

gif-

de-