Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

gifvit Spindlarne, äro de bästa. Lika mycket kan det vara, med hvad namn hvar och en kallas, allenast ritningen och beskrifningen noga gifva tilkänna, huru hvar och en bör se ut, som skal begripas under det eller det namnet.

At jag är oviss, om en eller annan utgöra särskildta Arter, eller, såsom särskildt kön eller ålder hära til dem, hvarunder de äro stäldte, håller jag före vara bättre, at uprigtigt tilstå, än gifva det ut för visst som ovisst är. En och annan har jag ock värkeligen åtskilt, efter den anledning och de skäl, jag tyckt, mig hafva därtil; men om säkrare rön framdeles göra två eller flera Arter til en, avstår jag gärna min förra mening.

Jag hade önskat, det tiden och lägenheten tillåtit alla Figurernas nogaste granskning, så at ej något vore stridigt mot Beskrifningen; men jag fruktar, at ett qvickt och skarpsynt öga, på många ställen, blifver varse et hastigt eller försumadt penseldrag. Och fast ritningarne icke äro gjorde med den fullkomlighet, som målare-reglorne och en hög smak fordra; så har jag dock varit mon om

ty-

per-