Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRRA STYCKET.
§. 2.

Om Spindlarna kunna sägas hafva hufvud, axlar, rygg, med flera dylika delar, lämnar jag därhän. På det jag ej allenast må blifva kårt, utan ock tydelig, kallar jag dess första stora afdelning Bröst, och dess andra Bål.

§. 3.

Alla Spindlar hafva åtta ögon, åtta fötter, tvänne armar, tvänne ramar eller tilhållare, med en klo i hvardera, och släppa sina trådar genom besynnerliga därtil förordnade rör, som sitta vid ändan af bålen, samt föröka sit slägte medelst ägg-värpning.

§. 4.

De lefva alla af rof, och skona intet lefvande, som är inom deras förmåga at angripa, ja icke ens deras egna slägtingar, änskönt somlige af dem kunna uthärda en otrolig svält.

§. 5.

§. 5.