Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3
FÖRRA AFDELNINGEN.
§. 5.

De krypa utur sit skal, såsom kräftan, ormen och fjärillarnes skråbukar, somliga visst trenne gånger, och vid samma tilfälle, hafva den olägenheten, at Ichneumones ligga sina ägg på dem, hvars skråbukar de med sit lifs förlust framföda.

§. 6.

Liten tid efter det sista skalets iklädande, vinna de sin fullkomliga storlek, då ock deras parnings-tid först är förhanden.

§. 7.

Hanarne dra merendels sällsyntare än Honarna (torde hända, at de äro til antalet mindre) och äga den förmågan, at kunna frugtsama flera honor: Efter slutad parnings-tid står näppeligen någon hana til finnandes.

§. 8.

Hanarne äro ock altid större til bröstet, men mindre til bålen; däremot äro honorna mindre til bröstet och större til bålen, så at Honorna därutaf öfveralt vinna ett större utseende, än hanarne,

för-

qua