Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
4
FÖRRA STYCKET.

förmodeligen af det myckna ämne, som de i sina stora bålar til äggens fullbordande hysa.

§. 9.

Hanarna och honorna bygga icke bolag; utan med största redsla och varsamhet, nalkas, at verkställa den lust, som de å ömsa sidor til slägtets förökelse hos sig känna; de förblifva ej särdeles länge tilsammans på en gång uti sin kärleks-öfning, förrän de liksom af förskräckelse hastigt skiljas åt; men de börja och snart samma lek, flera resor å nyo igen, dock med mindre krus och omsvep. Sluteligen, efter fullbordad aflelse, skynda de sig från hvarandra i största hast.

§. 10.

Honornas bålar växa ansenligt efter fullbordad parning, och när någons bål af de större Spindlar öpnas, kan där tydeligen synas ett ymnigt förråd på ägg, som ligga i ett särskildt, längs efter inrättadt rum, midt uti bålen, hvilket allena intager säkert en dryg tredje del af hela bålen.

§. 11.