Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
8
FÖRRA STYCKET.

och färg, tjänar til slägternas åtskiljande; så komma de vid hvarje särskild slägt at i akt tagas.

§. 20.

Föttren äro ock åtta (§ 3.) och sitta vid undra sidan af bröstet. Alla föttren hafva sex tydeligen skilde delar; närmaste delen til bålen helt liten, och kallas af mig fotfästet. Den därnäst den tjockaste, som må kallas låret; Sedan en liten hölsa, som jág kallat knä, hvaruti antepenultima är fästad, som ock är smalare än låret, och kallas benet; Penultima foten; Ultima tån; hvarvid tvänne små svarta klor sitta fäste. Föttrens olika längd sins imellan, samt deras mera och mindre täckning af hår, borst och pinnar, kommer vid hvarje slägt och art at omtalas.

§. 21.

Som alla Spindlar äro ludne, fast olike; så har jag kallat de kårtaste och finaste håren Fjun, de större Hår, de än gröfre Borst, de gröfsta, som de aldeles intet likna sig til hår, utan fast

mer

ri-