Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
9
II AFDELNINGEN.

mer til pinnar eller taggar på Hagtorn och Stârkbårs bufkar, C. L. Spec. Plant. pag. 477: 8. 475: 10. få har jag ifvit dem namn däraf: Pinname finnas mått på Spindlarnes Ötter, åro ock tvänne Sorter, fpewgq och tmáåiga; de förra åto allmäna na, de fenare lållfynta. §. 2.2. - ' ARMARNE åro tvänne (§. 3.) ñtta fnedt under Ögonen, fram för föttren, bellå til det minfta af tre leder, altid ludne: Skulle af den, (om ej nogare gêfvit akt därpå, kunnalhâllas för fötter, emedan Spindelen, då han går , få röret ' likfom en månniika fläktar med armarne, då hon [pi-inger. ella armar äro på Spindlarne ganika mårêvárdága, :de sit/käft; ej allenalt ko'- net ,› utan ofta göra od tjånfls vid arternas åtfkiljande. Haname løana tvänne 'zzflel/ê åmmar, en på bwrdera armen fåper ,' iom gör, at armarne på ändan få nu en nu annor ikapnad eller ut- feende, (om vid hvarje art lärfkildt, få mycket man kunnat utröv na, (kal genom ritning och befkrifnin medde'ldt blifva. Ho- nornas armar åro däremot, altid enda ram, jämne (om en pinne.