Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
9
II. AFDELNINGEN.

mer til pinnar eller taggar på Hagtorn och Stårkbärs buskar, C. L. Spec. Plant. pag. 477: 8. 475: 10. så har jag gifvit dem namn däraf: Pinnarne finnas mäst på Spindlarnes fötter, äro ock tvänne Sorter, spetsiga och trubbiga: de förra äro allmänna, de senare sällsynta.

§. 22.

Armarne äro tvänne (§. 3.) sitta snedt under ögonen, fram på föttren, bestå til det minsta af tre leder, altid ludne: Skulle af den, som ej nogare gifvit akt därpå, kunna hållas för fötter, emedan Spindelen, då han går, så rörer dem, liksom en människa fläktar med armarne, då hon springer. Dessa armar äro på Spindlarne ganska märkvärdiga, de åtskilja ej allenast könet, utan ofta göra god tjnst vid arternas åtskiljande. Hanarne hafva tvänne aflelse lemmar, en på hvardera armen fäster, som gör, at armarne på ändan få nu en annor skapnad eller utseende, som vid hvarje art särskildt, så mycket man kunnat utröna, skal genom ritning och beskrifning meddeldt blifva. Honornas ammar äro däremot, altid enda fram, jämne som en pinne.

§. 23.

§ 23.
B