Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
11
II. AFDELNINGEN.

SVALGET, [om /r'tier dárzmder och å Eit.-<§U“.§ Hhåes ut- 'mârkg éxnotmger den fafé,' fotñ med kåftârnásf hé'fv'ldårñmande afrofvet utpräHâS. 7:* ' “ Ä'

BRÖSTET kallar Jag m_2/etfiyckêt, fam alla" fem Erêfkrefne delar áro fame vid, och år på de måpca litet!? Enåiåixe'fram ät, Hatt in'under, tvärt på fråmfh ändan; “ofs'fzihpâ” 116% (rimliga mer eller mindre kupigt eller ryggformigfom en fák'ás', pä'añdra åter 'nog platt och holjtryckt, med här på många yrhn'igt öfverrâckt, pâ'andra ganfka fparfamt; på dem Toni-äro mind-re ludne fynes en länkning eller fogning, 'fom tâmeligçnl ,kan Likpas. vid Ro- mcrikzi fiffan ;4(V). 50m bröñçtsjifñfa HeftåáHTc-:nhêügan fag denna gången intet: mcdyifslmt utliåtai ._ 'Gifsnigh'gvsâ iris' flöt_ modal' jag, ett* den mottagna (pifen Ger' göirvgnålásñqh kring- fpridcs, til de öfriga lcmmarnas underhållandç; _ .