Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Til Läsaren.

Då Herr Archiatern och Riddaren LINNÆUS, år 1739, kom hem ifrån sina utrikes resor, började Han här i Stockholm, med föreläsningar i Natural-Historien.

Jag hade den lyckan, at jämte andra få höra de samma; och ehuru jag tilförene ej ägt tillfälle, at därtil lägga någon grund, samt dessutan af andra sysslor och förrättningar var ständigt hindrad; kunde jag dock ej emotstå den lust, som Herr Archiaterns undervisnings- och umgänges-sätt hos mig til denna Vetenskap upväckte.

Jag lämnar har å sido Herr Archiaterns djupa insigt, ogemena upfinnings-gåfva, kärlek för sanningen och det Allmänna, samt

an-

sum-
)( 3