Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/8

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

andra egenskaper. Stora Män i Naturens Riken, hvilka redan ärkänt Honom för Ledare, hafva gjort det för mig.

Jag vil allenast underrätta Läsaren, at hvad i denna Skrift anföres om Spindlar, är anmärkt på Herr Archiaterns LINNÆI uppmuntran.

Ehuru litet jag i detta ämnet gjort, och ehuru mycket ännu återstår af dessa kräks fullkomliga beskrifvande; är dock denna min kårta Afhandling om Svenska Spindlar, hvilken jag Kongl. Vetenskaps Societetens i Upsala ompröfvande understält, med en oförmodad heder belönt. Jag anser den samma som en uppmuntran och förbindelse, til at fortfara på Natural-Historiens vida fält, med upmärksama rön, som förr icke varit kunnoge, och tjäna at visa, huru alla rum äro fulla af HErrans ära och under.

Min tanke var i början, at denna min kårta Afhandling om Spindlar skulle blifva i Kongl: Svenska Vetenskaps Academiens

Hand-

miæ