Sida:Clerck 1757 Svenska Spindlar - Aranei Svecici.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
FÖRETAL.

Handlingar införd; och i det afseendet, är den skrefven kårt i mögeligaste måtto, så at åtskilligt blifvit förbigånget, med flit, hvilket varit tjänligt at anföra. Och som jag förnämligast haft til föremål, at vinna tiden, och finna Spindlarnes antal, til Slägter och Arter, samt göra dem bekanta, medelst känneteken och ritningar, på det hvar och en skulle med säkerhet kunna urskilja dem; så har jag utelämnat det, som jag i hastighet tyckt vara til detta ändamål mindre nödigt. Såsom, om det är en eller flera Spindel-arter, ungar eller fullväxte; som draga de otaliga många trådar, ofta på en enda natt eller aftonstund, öfver stora åkerfälten; om dessa deras göromål är, för deras nödvändighet til födans förskaffande; eller förebod af oväder; eller teken til jordens skickelighet at kunna sås &c.&c. Saker, som visserligen förtjäna rum och uppmärksamhet uti en fullständigare Spindel-Historia.

Men som Kongl: Svenska Vetenskaps Academien fant, det lång tid fordrades, til at införa detta i Handlingarne, och at den, som ville göra sig nöge och nytta af Spindlarnes ytterligare kännande


am-