Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/214

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2 Mack. 2:14Andra
210

och Davids skrifter, jämte konungabrev om tempelskänker. 14 Likaså samlade ock Judas åt oss alla de böcker som hade blivit skingrade till följd av det krig vi hava haft att utkämpa; och de finnas nu hos oss. 15 I mån alltså, om I behöven dem, sända bud och hämta dem till eder.

16 Då vi nu således ämna fira tempelreningen, skriva vi detta till eder. Och I gören väl, om I firen dessa dagar.

17 Men Gud, som har frälst hela sitt folk och återgivit dem alla sin arvedel, så ock konungadömet och prästadömet och heligheten, 18 såsom han hade lovat i sin lag, på honom hoppas vi nu, och vänta att han snart skall förbarma sig över oss och församla oss till den heliga platsen från alla land under himmelen. Ty han har räddat oss ur stor nöd och renat platsen.»

19 Vad nu angår Judas Mackabeus och hans bröder och den stora helgedomens rening och altarets invigning, 20 vidare striderna mot Antiokus Epifanes och hans son Eupator 21 och de uppenbarelser som tedde sig på himmelen för dem som modigt och ärofullt kämpade för judendomen, så att de, trots sitt ringa antal, togo byte i hela landet och förjagade de vilda fiendeskarorna 22 och återvunno den över hela världen namnkunniga helgedomen och befriade staden och åter upprättade lagarna, som voro nära att bliva avskaffade, i det att Herren i sin stora mildhet blev dem nådig - 23 vad nu angår allt detta, som av Jason från Cyrene har blivit berättat i fem böcker, så skola vi här försöka att sammanfatta det i en enda bok. 24 Ty i det vi besinnade huru många taluppgifterna där äro, och vilket besvär som de behandlade ämnenas rikedom vållar dem som önska intränga i de historiska skildringarna, 25 hava vi här vinnlagt oss om att bereda underhållning åt dem som vilja hava något att läsa, och lättnad för dem som bemöda sig om att i minnet bevara vad de hava läst, och gagn åt alla dem som få boken i sina händer.

26 För oss åter, som hava påtagit oss besväret med sammandraget, är arbetet visserligen icke lätt, utan förenat med ansträngning och möda - 27 alldeles såsom den som anordnar ett festligt lag och strävar efter att se de andra till godo icke själv har det bekvämt; men likväl vilja vi, på grund av den tacksamhet som vi vänta från många, gärna underkasta oss detta besvär. 28 Att noga utforska var särskild omständighet betrakta vi därvid såsom den verklige författarens sak, medan vi själva vilja bemöda oss om att tillämpa reglerna för ett sammandrag. 29 Det är ju så, att medan den som uppför ett nytt hus måste tänka på bygget i dess helhet, behöver den som åtager sig att förse det med målningar i inbränt arbete allenast taga reda på det som är erforderligt för dess utsmyckning; på det sättet är det, efter min mening, också med oss. 30 Ty att