Sida:De apokryfiska böckerna (1921).djvu/239

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Mackabéerboken2 Mack. 12:21.
235

han upp därifrån, i avsikt att senare komma tillbaka och i grund förstöra hela staden Joppe.

8 Men när han fick underrättelse om att man också i Jamnia ämnade gå till väga på samma sätt mot de judar som voro bosatta där, 9 angrep han jämväl denna stad om natten och antände hamnen tillika med flottan, så att eldskenet syntes ända till Jerusalem, fastän avståndet dit var två hundra fyrtio stadier.

10 Därifrån drogo de åstad mot Timoteus. När de nu hade hunnit nio stadier, blevo de angripna av araber till ett antal av icke mindre än fem tusen man till fots och fem hundra till häst. 11 Då uppstod en häftig strid. Judas och hans folk hade genom Guds hjälp framgång i striden, men herdefolkets skaror lågo under. Dessa bådo då Judas att ingå förlikning med dem och lovade därvid att både lämna boskap och i övrigt bistå honom. 12 Och eftersom Judas höll före att de verkligen kunde vara honom till gagn i många stycken, gick han in på att hålla fred med dem; och sedan de hade mottagit försäkran härom, drogo de åter bort till sina tält.

13 Han angrep också en stad vid namn Kaspin, vilken var väl skyddad av jordvallar och omgiven av murar. Och den var bebodd av allahanda hedningar. 14 Men de som befunno sig därinne litade på murarnas fasthet och sina förråd av livsmedel och uppträdde med stor fräckhet mot Judas och hans folk. De smädade dem och foro därtill ut i hädelser och uttalade otillbörliga ord. 15 Men Judas och hans folk åkallade den mäktige härskaren över hela världen, honom som på Josuas tid utan murbräckor och andra konstmässiga stormverktyg hade störtat omkull Jerikos murar; sedan stormade de i raseri fram mot muren. 16 Så intogo de nu staden genom Guds vilja; och de anställde ett obeskrivligt blodbad, så att sjön som låg därinvid och var två stadier bred syntes fylld av det blod som hade utgjutits däri.

17 Sedan lämnade de denna plats och tågade sju hundra femtio stadiers väg och kommo så fram till Karax, där de judar som kallas tubianer äro bosatta. 18 Timoteus själv träffade de icke på i dessa trakter, ty han hade brutit upp därifrån med oförrättat ärende; men han hade på en viss plats lämnat kvar en besättning, som var mycket stark. 19 Dositeus och Sosipater, två bland anförarna i Mackabeus' här, ryckte då ut och nedgjorde dem som Timoteus hade lämnat kvar i fästningen, över tio tusen man. 20 Men Mackabeus ordnade sin här i olika avdelningar och tillsatte anförare för dessa avdelningar. Sedan bröt han upp mot Timoteus, som under sitt befäl hade en här på ett hundra tjugu tusen man fotfolk och två tusen fem hundra ryttare.

21 När Timoteus fick underrättelse om att Judas var i antågande, sände han i förväg bort kvinnor och barn och den övriga trossen till en plats som hette Karnion; den var nämligen svår att innesluta och