Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/403

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15

kan tåla wid; detta bör dock ingalunda ske med twång, utan som en lek; ty at förtidigt twinga små Flickor wid et jämt stilla sittande med söm eller stickstrumpa, hafwa betagit mången arbetshogen wid tiltagande ålder.

Hwad för slags handa-arbeten äro de nödigaste för Flickor?

Alla sådana, som förnämligast höra til en wäl beställd hushållning, som består deruti, at hon en gång som Hustru kan innom hus förfärdiga alt det som fordras til beklädning, utan at med dryga arbetslöner betunga sin Mans Cassa.

Än spinna och wäfwa, hörer icke det också til hennes kunskaper?

Jo wisserligen, der det så passar sig, men för en Matmoder som har et stort hushåll och mycket at öfwerse, wore det skadeligt at fästa sit yrke derwid, ärfarenheten har bewist, utom några få undantag, at Matmödrar hafwa som snälla wäfwerskor warit släta hushållerskor, och i det fallet blir spånad och wäfnad för dyrt kjöpt. Kunna bägge skötas rätt, är det så mycket mera beröm wärdt.

Al-