Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/405

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
17

beswara och leder snörrätt til den önskan, at Karlarne wille sammansätta sig, at icke beundra annat hos Flickor, än framsteg i de kundskaper, som Hustrur äro enligt sin bestämmelse pliktige at utföra i deras hus efter giftermålet; ty huru litet frågar Mannen sedan efter hos Hustrun det, som han beundrade hos Flickan. Instrumenterne få merendels sitt logie på winden, den förgudade sångkonsten, som kostat så stora penningar, anwändes til waggwisor, och den sublima danstakten förwillas af det dagliga hushålls-springet, emedlertid har mycken tid och kostnad häruppå blifwit anwänd, som i hushålls-kunskaper burit hundrade fallt frukt.

När är wäl rätta tiden til denna lärdoms början?

För en aktsam Moders öga wisar det sig snart. Naturen, som merendels hos hwar och en nedlagt det ämne, hwartil man är danad, röjer sig också snart nog hos Flickor. Hushållningen med deras dockor ar en rigtig efterapning, och bewisar, at deras upmärksamma ögon warit med wid det stora.

Hwar-
B