Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/420

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

32

Mat-redningen i köket lärer således ej behöfwa någon slags grundläggning?

Det skulle så tyckas, men en Matmoder, som än lika man om den så kallade hwardags-maten, at den skal bli smaklig så wäl som i högtidslag, skal snart finna at hon äfwen dertil behöfwer en slags grundläggning så ringa den kan wara. Som til exempel, hon frågar som barn i Köket:

Hwarföre slås upkokadt och saltadt watten på rått kött innan det ställes på elden?

Om köttet står betäckt dermed til dess der swalnar, drages bloden ut, det blir renadt och får en stadga som det sedan bibehåller.

Hwarföre saltas köttet så snart det är uppkokadt och skummadt?

Derigenom får både köttet och spadet en mustigare smak, som snart saknas då det efter mäst wanliga sättet ej saltas förr än det är fullkokadt.

Men är det nödigt at kött skrädes innan det blir fullkokadt?

Aldeles nödigt, om det efter full-

kok-