Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/427

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

Men är det då så angelägit, at en Husfru skal förstå sig på alla delar som höra til hennes hushåll?

Det ser så ut, som den husliga lyckan endast, åtminstone til större delen, berodde af henne, efter hon merendels allena får skulden, när huset går til undergång.

Men detta är en orättwisa. Hwad del har Hustrun der uti om Mannen spelar Banquerout?

Ofta är hon oskyldig; men så händer också twärt om.

En sådan orimlighet bör ej kunna hända?

Ej annars, om hon icke är högst okunnig, då hon måste sätta sin lycka i händer på kommande och gående tjenstehjon, hwilka dels äro otrogna, dels öfwerflödiga och okunniga, som bortskämma Guds gåfwor, då de måste bortkastas och annat skaffas i stället. Det yrke hon under upfostrings-tiden idkat blir henne äfwen hinderligt i tilsynen af sitt hushåll. Täta besök hos Modekrämerskor, toiletten, wisiter, lustresor, spectakler, spelbord, instrumenter, Ro-

man
C 4