Sida:Den Nya och Fullständiga Kok-Boken-1801.djvu/430

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

42

til slut enda hjelpemedlet, sedan den nästan dagliga misslyckan, utwisar skadan af det wanliga smickret, et gift, så mycket olyckligare för den stackars Flickan, som det kan hända, at den tiggaren, hwilken i dag ligger för hennes fötter, kan innom få dagar som despot sparka henne med sina.

Men om Flickan har capriser som hon döljer, huru skola de rättas?

Detta är en swår punkt at beswara, ty om Modren ifrån späda åren ej med noggrann warsamhet upryckt et så förderfligt ogräs, får hon det hårda answaret på sig, at hon för framtiden flätat et ris både åt henne och hennes tilkommande Man; men så torde en förnuftig Man kunna något förbättra saken.

Huru skulle det tilgå, om han likafult wil bibehålla sin Hustrus kärlek?

Han bör ej willfara de begär, som strida emot bägges interesse, men så mycket möjeligt är wisa henne skadan om hon får sin wilja. Är hon upfödd med

håg